Kernzaken maakt rimpelingen in het water

Voor RvC en toezichthouders

In samenwerking met Karin Broekhuizen bieden wij programma’s aan voor RvC’s en toezichthouders vanuit Het Geweten van Toezicht.

Hedendaags toezichthouderschap vraagt dat u een sterke persoonlijke- en maatschappelijke betrokkenheid toont en dat u het lef heeft om het verschil te durven maken. Adequaat inspelen op actuele vraagstukken betekent dat u continue schakelt in manieren van kijken en handelen.

Vanuit Het Geweten van Toezicht bieden wij begeleiding bij zelfreflecties. Dat doen wij met ervaring in het vak van toezicht houden en vanuit de kunst om naar boven te halen wat (nog) niet wordt gezegd maar er wel toe doet.

Aan zelfreflectie kan op verschillende wijzen invulling worden gegeven. Samen bekijken we wat op dat moment voor u als individuele toezichthouder of voor uw raad als geheel het best passend is. Wij zetten daarbij gecertificeerde tools in.

Het resultaat van alle zelfreflecties is steeds gericht op het verkrijgen van nieuwe handelingsperspectieven. Deze kunt u inzetten in de boardroom en ten behoeve van het dynamisch en constructief inhoudelijk gesprek om daarmee uw eigen professionaliteit te vergroten.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op!

Wat klanten zeggen