Kernzaken, gevestigd aan Jan van Moockstraat 11 a, 6663 CN LENT, KvK nummer: 09192180, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Kernzaken respecteert de privacy van haar gebruikers. Kernzaken verwerkt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de AVG wet, de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons privacy- en cookie-beleid. Je gegevens zijn veilig en worden nóóit aan derden verkocht.

Contactgegevens:

https://www.Kernzaken.nl https://www.mijn.kernzaken.nl

Jolien Slavenburg is eigenaar en de verwerkingsverantwoordelijke van Kernzaken. Zij is te bereiken via jolien@kernzaken.nl.

Persoonsgegevens die Kernzaken verwerkt

Kernzaken verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Dit kan zijn doordat je je online aanmeldt voor een gratis e-book, het contactformulier invult, een product koopt, of een webinar bijwoont.

Dit kan zijn doordat je een offerte aanvraagt of andere aanvragen doet voor een van onze diensten. Dit kan ook zijn doordat je tijdens een lezing, presentatie of training van Kernzaken je naam, e-mailadres en handtekening aan ons verstrekt met het verzoek om je in te schrijven voor onze e-zine.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij (alleen voor zover actief verstrekt door jou!) verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Skype-adres
 • Geboortedatum
 • (Persoonlijke) website
 • Bedrijfsnaam
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een account op de website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website, waaronder met name je voortgang in de online cursussen die je volgt, eventueel geüploade opdrachten, forumberichten en behaalde certificaten.
 • Wanneer je een account hebt op onze webacademie mijn.kernzaken.nl wordt de gebruikersnaam van je account opgeslagen; het wachtwoord dat je instelt is zgn. encrypted en kan geheel niet ingezien worden door ons of een beheerder.
 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Kernzaken verwerkt

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via jolien@kernzaken.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Voor het overige verwerken wij geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Eventuele foto’s bij het profiel van je account op de webacademie mijn.kernzaken.nl zijn in te stellen via gravatar.com. Het beheer en verwerken van deze gegevens is een verantwoordelijkheid van gravatar.com en het al dan niet aanmaken van een account aldaar is jouw verantwoordelijkheid en valt buiten de verantwoordelijkheid van Kernzaken.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Kernzaken persoonsgegevens

Kernzaken verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Verzenden van onze e-zine.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je via onze webacademie deel te kunnen laten nemen aan een van onze trainingen of leergangen.
 • Kernzaken verwerkt ook persoonsgegevens omdat wij hier wettelijk toe verplicht zijn, met name gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte (facturen).

Geautomatiseerde besluitvorming

Kernzaken neemt geen – op basis van geautomatiseerde verwerkingen – besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kernzaken) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kernzaken bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Naam en e-mailadres ten behoeve van het toesturen van onze e-zine:

Bewaartermijn: zo lang als Kernzaken bestaat of totdat jij een verzoek indient om gegevens te verwijderen. In dat geval worden je gegevens binnen een maand verwijderd.

Accountgegevens, personalia en cursusgegevens op mijn.kernzaken.nl:

Bewaartermijn: zo lang als de website bestaat of totdat jij een verzoek indient om gegevens te verwijderen. In dat geval worden je gegevens binnen een maand verwijderd.

Factuurgegevens:

Bewaartermijn: de wettelijke bewaartermijn van de belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kernzaken verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Je persoonsgegevens voor onze e-zine worden opgeslagen op de server van mailingprovider Autorespond. Wij mailen je individueel via onze webhost Antagonist.
Wij voeren onze boekhouding in Yukiworks via Accountantskantoor Breure.

Met deze partijen hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten. Kernzaken blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Geheimhoudingsverklaring

Er zijn nog enkele mensen die toegang hebben tot een deel van jouw gegevens (voor zover noodzakelijk!) waaronder bureaumanager Sanne Vos, boekhouder Wilco Hoogeboom, websitebeheerder Rixter Algra en samenwerkingspartners Ingrid Walrecht, Cor Gillissen en Peronne Ewijk. Met deze mensen heb ik een geheimhoudingsovereenkomst afgesloten.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kernzaken gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.
Via de website Your online choices kun je meer uitleg vinden over hoe je cookies uit kunt schakelen. Dit is de link: http://www.youronlinechoices.com/be-nl/
Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer via https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies.

Google Analytics

Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kernzaken.nl kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt in Google Analytics. Wij kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun je vinden via https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl.

Social media

We willen het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website kernzaken.nl te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons.
Van de volgende social media-kanalen hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan. We helpen je alvast op weg door hieronder de links naar de verschillende privacy verklaringen met je te delen:

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kernzaken en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben, in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar jolien@kernzaken.nl.
Besef dat wanneer je een account hebt op (één van) mijn website(s), het verwijderen van je gegevens mogelijk kan betekenen dat je daarna geen toegang meer hebt tot de producten en/of trainingen die je bij mij hebt gekocht.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Kernzaken wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe Kernzaken persoonsgegevens beveiligt

Kernzaken neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met jolien@kernzaken.nl.