Kernzaken

Het bedrijf van Jolien Slavenburg.

De wereld is uitermate complex en dat kan je bewuste denken niet aan, zo blijkt uit gedegen onderzoek.

“Ik geloof dat de vraagstukken waar organisaties zich nu voor gesteld zien, andere oplossingen vragen. Wijsheid is nodig om in de complexiteit alle mogelijkheden te betrekken. Intuïtie is daarin je meest wijze raadgever, degene die het groter geheel overziet en jouw aandeel daarin helder maakt. Het helpt je te zien wat er werkelijk speelt, krachten van mensen te bundelen en slagvaardig te handelen.

Kernzaken reikt praktische handvatten aan om mensen in bedrijven met de kracht van intuïtie in verbinding te stellen.
De ‘aantrekkelijke missie’ waar Jolien met haar team naar toe werkt:

Over een paar jaar is het normaal dat in boardrooms in heel Nederland de vraag wordt gesteld: ‘Wat is jouw eerste ingeving? Wat zegt je intuïtie je hierover?’
“Het functionele gebruik van intuïtie waarin Kernzaken voorop gaat, zal de komende jaren breed ingezet gaan worden in organisaties.”

 

Maak hieronder kennis met het team van Kernzaken.

Jolien Slavenburg

Jolien Slavenburg  heeft haar werk volledig toegespitst op het bekrachtigen van het nieuwe leiderschap, waarin het versterken van intuïtie een cruciale rol speelt. Zij startte haar loopbaan met de behandeling van militairen en veteranen die met een oorlogstrauma terugkeerden van onze missies. Ze ontdekte hoezeer het juiste doen op het juiste moment op de proef kan worden gesteld en wat de consequenties daarvan zijn. Deze inzichten nam ze mee naar het bedrijfsleven, waar ze nu 25 jaar directieleden en high professionals begeleidt om vanuit eigen wijsheid hun impact en draagvlak te versterken. Zowel in 1 op 1 trajecten, tijdens het begeleiden van verandertrajecten, en in intensieve groepsprogramma’s heeft ze haar sporen ruimschoots verdiend.

Jolien is tevens als lector verbonden aan Nyenrode Business University in diverse Leadership Programs.

Varen op een sterk innerlijk kompas resulteert in persoonlijk geluk en  toekomstbestendige organisaties.

Mijn missie is de innerlijke waarden en drijfveren van mensen helder te krijgen en bepalend te laten zijn voor de keuzes die zij maken. Zowel persoonlijk als zakelijk.

Ingrid Walrecht

Ingrid is haar loopbaan begonnen als advocaat en bediende in deze rol tien jaar lang de top van het bedrijfsleven. In 2014 is zij als adviseur en sparring partner van de Raad van Bestuur van een grote financiële instelling gaan werken. Door haar jarenlange ervaring als adviseur van professionals in leidinggevende posities kwam zij tot het inzicht dat er binnen organisaties een grote behoefte is aan een nieuwe vorm van persoonlijk leiderschap.

Om boven de problemen van deze tijd uit te kunnen stijgen, is het voor bedrijven van groot belang dat leiders nieuwe vaardigheden aangereikt krijgen. Ingrid heeft het tot haar missie gemaakt om als coach / trainer hierin een wezenlijke rol te vervullen. De meerwaarde van Ingrid schuilt in de combinatie van persoonlijke werkervaring op verschillende niveaus en gedegen kennis van de doelgroep. Daardoor heeft ze het vermogen om snel te doorzien wat nodig is om leiders in staat te stellen de buitenwereld met de binnenwereld te verbinden en zo verborgen potentieel naar boven te halen.

Penny Senior

Het is Penny Seniors’ ervaring dat wanneer zij dicht bij zichzelf is en haar intuïtie volgt zij de meeste vreugde ervaart. Iets dat lange tijd niet vanzelfsprekend was in een bewogen leven. Uiteindelijk bracht dit haar bij levensmissie: mensen helpen hun ware vrijheid te ervaren. Penny werkte jarenlang als particulier adviseur bij de Rabobank toen ze besloot een andere koers te varen. Eerst door samen met haar man vorm te geven aan zijn grote droom, namelijk het opzetten van een succesvolle horeca exploitatie. Vervolgens door haar eigen missie concreet richting te geven als zelfstandig coach en adviseur.
Haar levenservaring, gerichte opleidingen en sterke intuïtie maken haar tot een integere coach en facilitator, die snel de kern van de zaak raakt en perspectief en houvast biedt voor passende keuzes.

De schoonheid van het leven begint als je beslist jezelf te zijn.

Laten we de potentie in samenwerkingen en in onszelf benutten, door zelfreflectie en dialoog te integreren in ons werk.

Marianne Geurts

Al jaren vraagt Marianne zich af: hoe verduurzaam ik het effect van (leiderschaps-)training, coaching en advies? Hoe voorkom ik symptoombestrijding? En hoe kan training en coaching iets wezenlijks bij de ander raken, zodat er écht iets duurzaams verandert?
Zij ziet in de praktijk dat dit het beste werkt als ‘ontwikkeling’ een vanzelfsprekend onderdeel in werk (en leven) is. Om dit te realiseren heeft ze de oplossing gevonden in een specifieke aanpak in een mix van online en live training & coaching die naadloos aansluit bij Kernzaken. Op haar eigen wijze, geïnspireerd door haar eigen leven, jarenlange werkervaring en professionele leermeesters.
Als bedrijfskundige startte ze haar carrière als Human Resource & Organisatie Advisor, in de profit sector. In 2006 richtte zij haar eigen onderneming op als business coachtrainer en consultant, voor zowel de profit- als de non-profit sector. Tevens verzorgde ze colleges op de vakgroep Bedrijfskunde op de Universiteit Wageningen.

Cor Gillissen

“Leiderschap zit in ieder mens. Jammer genoeg komt dit lang niet bij iedereen optimaal naar boven in haar authentieke vorm. Aangeleerd gedrag en compensatiemechanismen voeren – vaak onbewust – de boventoon”.

Cor heeft daarin zijn persoonlijke leerschool doorlopen. Al jong stond hij aan het hoofd van een bedrijf, waar hij op traditionele wijze de sceptor zwaaide. In zijn carrière als leidinggevende maakte hij een grote persoonlijke ontwikkeling door, waarin hij ontdekte hoe je met een andere vorm van leiderschap meer van je eigen en andermans potentieel benut.

Dat is zijn professie geworden. Cor Gilissen is de partner in het vinden van kansen op individueel en bedrijfsmatig niveau. Om de unieke, authentieke waarde van ieder mens of bedrijf weer helder te maken. Door middel van teachings en werkvormen – op individueel- of op groepsniveau –laat hij klanten het beste in zichzelf naar boven halen zodat ze kunnen werken vanuit persoonlijke waarden en zelfvertrouwen.

Hij heeft een specialisme gecreëerd in “communiceren zodat de ander je begrijpt”.

Leiderschap zit in ieder mens. Jammer genoeg komt dit lang niet bij iedereen optimaal naar boven in haar authentieke vorm.

Zijn gaat over alle aspecten van ons als mens. Los van rollen of ervaringen.

Péronne Ewijk

Péronne is trainer en coach persoonlijke ontwikkeling. Intuïtief, krachtig, alert en met compassie geeft ze vertrouwen aan hen die zichzelf willen ZIJN.

“Persoonlijke – ziels- ontwikkeling is voor mij altijd leidend geweest. Actrice-ondernemer-docent-trainer-coach; iedere functie heeft me daarin verder gebracht. Alert, verbindend en met compassie voor de mens vertrouw ik intuïtief op wat er nu nodig is.”

Sanne Vos

Aandachtig leven, dat is het persoonlijke motto van Sanne Vos. Dit geldt zowel in haar werk als onze yogadocent, meditatiecoach en retraite-specialist, als in haar werk als bureaumanager van Kernzaken.

Sanne was ‘in een vorig leven’ werkzaam als makelaar en interim-manager bij woningcorporaties. Het waren functies die haar vooral energie kostten. Mede daarom zet zij zich graag in voor een organisatie als Kernzaken, waarin het draait om leiderschap in balans.

Mooi zijn de stromen die komen uit de bron van het hart.

Als je haast hebt, is het tijd om te gaan zitten!

Thérèse Janssen

Thérèse helpt teams en individuen hun eigen krachten (weer) te ervaren, te mobiliseren en nieuwe impulsen te geven. Ze gaat de confrontatie met milde hand aan, ondersteunt, daagt uit en triggert het proces, wat om ontwikkeling vraagt. Ze intervenieert bij ingewikkelde situaties, brengt teams die moeizaam met elkaar communiceren of weerstand ervaren in beweging met elkaar. Thérèse biedt de veiligheid die voor samenwerken van belang is. Met humor en kwinkslag weet zij vertrouwen te scheppen.
In coaching stimuleert Thérèse om patronen die onbewust verder weg zijn gestopt weer opnieuw te ervaren en daar bewust nieuwe invulling aan te geven. Actief autonome keuzes kunnen maken is daarvan het resultaat.

Thérèse is een intuïtieve vakvrouw met een rationeel-effectief cognitieve therapeutische achtergrond. Ze is mindfulness trainer, gecertificeerd ZKM-coach (zelfconfrontatiemethode) en Co-Active Coach.