Afdelingen en teams succesvol de toekomst in

Organisatieontwikkeling werkt alleen als medewerkers zich hier actief aan kunnen verbinden. Dat faciliteren dit proces in organisaties.

  • Succesvol veranderingen doorvoeren op je afdeling of team?
  • Beter samenwerken vanuit een gezamenlijke visie?
  • Ruimte maken voor innovatie?

We helpen je als eindverantwoordelijke (directeur, RvB, afdelingsmanager) om draagvlak en initiatief te creëren voor de positieve verandering die je in gang wil zetten.

Doel van dit traject is je team actief verbinden met de toekomstplannen. Hierdoor ontstaat gezamenlijk eigenaarschap voor de beste toekomst van je organisatie. Met als resultaat dat de mensen zelf initiatief nemen om de best mogelijke toekomst vorm te geven.

In zeven overzichtelijk stappen doorlopen we dit traject van vraag naar resultaat. Samen met jou als initiator en met ambassadeurs van de gewenste verandering.

Stap 1: DE INITIATOR BEGINT
Het proces dat de teamleden doorlopen, ga je als initiator(s) eerst zelf aan onder onze begeleiding tijdens een intensieve Kerndag. Zo creëer je de noodzakelijke conditie voor de hoogst haalbare verandering. Je weet wat je te doen staat en hoe deze verandering het meeste kans van slagen heeft.

Benieuwd hoe wij je in zeven stappen kunnen versterken om afdelingen of teams toekomstproof te maken?

Tijdens een tweedaagse gaan we aan de slag met alle betrokkenen. Het programma is interactief, creatief en uitdagend. Het geeft antwoord op de volgende onderdelen:
  • Persoonlijke betrokkenheid vergroten: Wat betekent de verandering voor mij en ons team?
  • Blik naar buiten: Wat betekent de verandering voor onze organisatie, klanten, stakeholders, de maatschappij?
  • Eigen bijdrage concretiseren: Welke rol kan ik op m’n best spelen in deze verandering?
  • Condities creëren om deze bijdrage te leveren: Hoe laat ik oude zekerheden los en verbind me met deze nieuwe rol en omstandigheden?
  • Persoonlijke acties: Welke actie vraagt deze verandering van mij?
  • Team acties: Welke acties en samenwerking vraagt deze verandering van ons?
Interesse?
Neem contact op voor een kennismakingsgesprek.

Wat klanten zeggen: