Uitdagingen in wijs leiderschap

Hoe nemen we verantwoordelijkheid voor de toekomst, als mens, als organisatie en als maatschappij? Wellicht herken jij dat je beweegt in een speelveld waarin het oplossen van acute problemen en het vinden van langetermijn oplossingen soms onverenigbaar lijken. Hoe ga je om met complexe vraagstukken op grote en kleine schaal? Wat is er nodig om innovatief te handelen en hoe vind en bind je talenten om samen verantwoord te groeien?

Intuïtief leiderschap biedt antwoorden op veel van de vragen waar we ons in deze tijd voor gesteld zien. Want handelen vanuit wijsheid vraagt leren varen op je intuïtie, de bron waartoe we allemaal toegang hebben. Het is je meest wijze raadgever, degene die het grotere geheel overziet en duidelijk maakt wat jouw bijdrage daarin kan zijn.

De basis van analyse is intuïtie

Bij de meeste leidinggevenden en ondernemers zijn de analytische skills om toekomstbestendige keuzes te maken goed ontwikkeld. Logisch, want deze worden van jongs af aan getraind. Hoofd- en bijzaken van elkaar scheiden, gegronde conclusies trekken met kwaliteit als leidraad: fijn als daarop gevaren wordt. Hetzelfde geldt voor snel verbanden zien en logisch oorzaak-en-gevolg-denken. Wat we vaak niet beseffen is dat aan al deze schijnbaar rationele competenties onbewust en intuïtief handelen ten grondslag ligt. En dat zijn kwaliteiten waar we nauwelijks in geschoold worden. Ons onbewuste en intuïtieve zijn competenties die, als je ze verder ontwikkelt, bijdragen aan daadkrachtig leiderschap.

Rationele besluiten bestaan niet

Ons onderbewuste werkt 200.000 keer zo snel als ons bewuste denken. Uit herhaaldelijk neuro-wetenschappelijk onderzoek blijkt dat we als we een besluit genomen hebben, pas 1 tot 7 seconden later het seintje naar de hersenen wordt gezonden, waarmee we het ons bewust worden. De feitelijke onderbouwing voor een besluit voeg je achteraf toe om je onderbuikgevoel te verantwoorden. Rationele besluiten bestaan niet, op een simpele rekensom na.

Als ik vroeger voor grotere keuzes stond, werd ik onrustig. Ik reageerde door er veel over na te denken en de vraag te ontrafelen, in de hoop zo het antwoord te vinden. Of ik ging juist te snel in de actie, impulsief, niet intuïtief. Dan ben je van die onzekerheid af. Beiden strategieën zijn weinig effectief.

Snelweg naar je intuïtie

Ons onderbewuste is een enorm rijk landschap gevoed door alles wat je aan kennis en (levens)ervaring hebt opgebouwd. Maar het is ook een vat vol aannames, vooroordelen, verkeerd geïnterpreteerde data, belemmerende emoties, behoefte aan erkenning, gelijk willen hebben en ga zo maar door. Intuïtieve wijsheid loopt daar als een paadje doorheen. Beseffend hoeveel impact dat onderbewuste heeft op je doen en laten, is het van groot belang om dat intuïtieve wandelpaadje tot snelweg te leren maken. Door deze bron van wijsheid beter te herkennen en gerichter te gebruiken, versterk je je inschattingsvermogen en groeit je keuzesnelheid vanuit overzicht en vertrouwen. Dit vraagt het ontwikkelen van innerlijke rust, waarin intuïtie ruimte krijgt.

Inmiddels weet ik dat goede keuzes een beweging naar binnen vragen. Het is de contradictie van vertragen om te kunnen versnellen. Het daagt me uit mijn eigen controle mechanismen aan de kant te zetten om ruimte te maken voor dat ruimere innerlijk weten. Inmiddels herken ik het verschil tussen ’emotie-gedreven’ keuzes en ‘weten-gedreven’ keuzes en kan ik anderen dat verschil leren ontdekken.

Verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst

Intuïtief leiderschap gaat over verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst door je te verbinden met dat grotere geheel, waar jij, je bedrijf of organisatie en de mensen met wie jij je omringt, onderdeel van zijn. Zo ben je in staat anderen mee te nemen om vanuit een bredere scope duurzame besluiten te nemen. Dat vraagt impact genereren vanuit wijsheid.

Wat is daarin belangrijk?

Intuïtief leiderschap bij Kernzaken is erop gericht de verbinding met jezelf, je directe omgeving en een bredere visie en missie, te versterken vanuit een basis van innerlijke rust. Het effect daarvan is verbazingwekkend groot. Omdat jij verder en breder ziet wat er speelt en wat dit werkelijk vraagt van jou en je omgeving, kun je snel tot de kern van de zaak doordringen en samen verantwoordelijkheid nemen voor een gelukkiger heden en een mooiere toekomst.

Meer weten? Kijk op www.kernzaken.nl of bestel hier kosteloos het kleine e book met tien ‘strategieën’ om je intuïtie gerichter in te zetten.

 

Jolien Slavenburg is gespecialiseerd in de rol van intuïtie in het moderne leiderschap. Zij is directeur van Kernzaken en actief als coach, spreker, facilitator en geeft als opleider diverse programma’s om wijsheid ter versterken vanuit Intuïtief Leiderschap. Tevens is zij gastdocent over dit onderwerp in Leiderschapsprogramma’s op Business University Nyenrode. 

Jolien