Heb de guts om op je gut feeling te vertrouwen

Steeds meer beslissers onderkennen de grote rol van intuïtie (gut feeling) in het verkrijgen van inzichten en nemen van besluiten. Bankdirecteuren en ingenieurs net zozeer als bestuurders en managers in de zorg, en mannen net zozeer als vrouwen, is mijn ervaring. Alleen… meestal niet in het openbaar!

Steve Jobs noemde intuïtie “krachtiger dan het intellect.” Steven Spielberg ‘‘the voice of whisper you should listen to’’.

Hoe je het ook labelt, we maken er allemaal gebruik van, ook al weten we dat vaak helemaal niet. Vanaf de klassieke oudheid wordt er onderzoek gedaan naar het hoe en wat van intuïtie door filosofen, later door psychologen en sinds kort ook door neurowetenschappers. Keer op keer wordt de kracht erkend. De toepassing lijkt voorbehouden aan het privé domein. Een gemiste kans!

Gut feeling op het werk

Het belang van intuïtie in organisaties is ons lang ontgaan. Hoewel ook in boardrooms de echt belangrijke beslissingen genomen worden op gevoel en later worden gerationaliseerd. Dat we besluiten geheel onbewust nemen, ons het dan pas bewust worden om het vervolgens te beargumenteren, staar na herhaaldelijk neuro wetenschappelijk wel vast.

Intuïtie is de basis voor snelle besluiten vanuit gedegen ervaring en het genereren van creatieve oplossingen voor nieuwe problemen. Goed gebruik van intuïtie in je leiderschap leidt tot meer impact, daadkracht en vernieuwing. Omdat je veel bewuster gebruik maakt van je eigen wijsheid en die van je omgeving.

Maar dan moet je er wel mee aan de bak. Je intuïtie gebruiken als krachtige management tool vraagt vooral lef.


10 tips om je gut feeling te gebruiken 

1.    Heb het lef om te zeggen: ik weet het nog niet

Intuïtie laat zich niet afdwingen. Een inzicht komt de ene keer in een splitsecond, de andere keer moet je onbewuste een tijdje broeden voordat je weet wat je te doen staat. Durf bij belangrijke besluiten tijd te nemen, vooral als er tijdsdruk is. If you are in a hurry, go slow!

2.    Ga bij tijdsdruk juist eerder weg van je werk

Je kunt je intuïtie versnellen door te stoppen met denken over de situatie, waar je inzicht in wil krijgen. Je onbewuste werkt 200.000 keer zo snel als je onbewuste denken. Die gaat dus lekker met jouw vraagstuk aan de slag terwijl jij iets heel anders doet. Van repeterende activiteiten als wandelen, fietsen en hardlopen is bewezen is dat ze het incubatieproces versnellen, waardoor het inzicht of eureka-effect zich eerder aandient. Maar ook douchen heeft bijvoorbeeld dit effect.

3.    Laat mensen lummelen op het werk

Iedere dag dat iedereen door jakkert en zijn ‘to do list’ afwerkt neemt de toekomstbestendigheid van je organisatie af. De markt en samenleving veranderen immers razendsnel. Nieuwe ideeën genereren, out of the box denken, het vraagt ruimte van je innovatie-intuïtie. En deze doet het nou eenmaal pas goed op ontspanning. Zitzakken, een voetbaltafel: moderne bedrijven als Google staan er vol mee. Wat kun jij invoeren, ook nu op afstand?

4.    Beslis zonder dat je kunt onderbouwen waarom

De meest onderzochte vorm van intuïtie is expert-intuïtie. Als je ergens 20.000 vlieguren in hebt opgebouwd, weet je in een split second wat je moet doen als zich een vergelijkbaar vraagstuk aandient. Hoe meer ervaring, hoe sneller en op basis van minder informatie je raak kunt beslissen. Doe dat dan ook! Vraag het vertrouwen van je omgeving om met je mee te gaan, zonder dat je (al) precies kunt uitleggen waarom.

5.    Durf rechtstreeks op de expertise van anderen te varen

Niet alleen jij bent expert. Als goede leidinggevende omring jij je daarmee. Moedig experts aan om zich sneller uit te spreken en vaar om hun inzicht. Een grote valkuil van experts is dat ze eigenlijk al weten wat nodig is en te lang doorgaan om het zeker te weten. Als er geen doden zullen vallen, pak je tijdswinst!

6.    Ben vaker alleen zonder afleiding

Om meer contact met je intuïtie te krijgen, is meer tijd doorbrengen alleen noodzakelijk. Avonden zonder mails, nieuws, netflix, internet of tv. Afkicken? Pas dan komt er  ruimte om je hoofd tot rust te brengen en op te merken wat sluimert. Door te mijmeren wordt je je ineens bewust van wat er bij je speelt. En alles wat jou op wat voor manier dan ook blokkeert heeft direct zijn weerga op je leiderschap. Werk aan de winkel!

7.    Durf stil te staan (of te zitten)

Het is lastig om je intuïtie te herkennen in het lawaai van het dagelijks leven. Simpele mindfulness technieken helpen om uit de ratrace te stappen. Je wordt je gewaar van je eigen gedachten en lichaam. Word waarnemer van jezelf. Door jezelf een vraag te stellen en rustig af te wachten wat opkomt, zul je merken dat er inzichten ontstaan in de vorm van beelden of zinnen. Neem de tijd om stil te staan bij de betekenis daarvan.

8.    Durf stilte in te voeren in meetings

Ben je weleens een meeting begonnen met het voorstel één minuut te nemen om even los te laten waar je mee bezig was en aan te komen op de bespreking? En even goed door te ademen? Het resultaat is verbluffend. Vanuit ontspanning en hernieuwde focus komen betere ideeën op en nemen mensen vaker de rust om naar elkaar te luisteren. Intuïtie krijgt de ruimte.

9.    Vraag naar intuïtie

Vaak vragen we: waarom deze beslissing? Een interessantere vraag is: hoe ben je tot dit inzicht/besluit gekomen? Dat nodigt uit om stil te staan bij het proces. Neem de tijd om naar dit besluitvormingsproces te luisteren zonder inhoudelijk te reageren. Neem daarbij geen genoegen met mooie rationalisaties. Wees ook nieuwsgierig naar drijfveren en intuïtieve ingevingen. Als team wordt je je zo bewuster hoe je tot zuivere besluiten komt en welke rol intuïtie daarbij mag hebben.

10. Durf naar jezelf te kijken

Storende emoties belemmeren om te varen op je gut feeling. Je denkt te handelen vanuit een slimme rationale of te varen op je intuïtie, maar niets is minder waar. Het is noodzakelijk om die emoties en jouw reactie daarop te leren herkennen. Je hoeft er niet van af, dat kan ook helemaal niet, het enige dat nodig is, is dat je je niet meer laat meeslepen door je negatieve denkpatronen en gevoelens. Dat je er een beetje ‘los’ van komt. Dat vraagt een geduldige, liefdevolle aanpak, elke dag opnieuw.

 

Jolien helpt leiders vanuit een scherpe intuïtie de juiste beslissingen te nemen voor morgen. Zij is een ervaren coach, trainer en spreker en directeur van Kernzaken. Daarnaast is zij docent en executive coach op Business University Nyenrode.

Gerichter gebruik maken van je intuïtie in je leiderschap? Download hier het gratis e boek met 10 praktische tips.

In september start weer de Leergang Intuïtief Leiderschap, leidinggeven vanuit verbinding en daadkracht. kijk hier voor meer info en download de brochure.

Recommend
Share