Ben jij ‘schoon’ van emoties?

Ben jij ‘schoon’ van emoties?

Herken je dat je in deze tijd vaker een boodschap of visie moet geven, maar dat het voor jezelf nog wringt, waardoor je deze niet congruent kan brengen?


Wanneer je een boodschap moet uitdragen waar je niet (volledig) achterstaat, zoals besproken in het vorige lichtpuntje, zul je eerst zelf ‘schoon’ moeten zijn van beperkende gedachten en gevoelens. 
Want vaak heb je wel de rationele argumenten helder, maar voelt het toch nog niet lekker voor jezelf. En vertrouwen in jezelf én de boodschap is belangrijk om een ander adequaat mee te nemen of op te vangen.

Belangrijk omdat jij als leidinggevende het grotere geheel mee te nemen hebt in je beslissingen, waar een medewerker vooral zal kijken naar de eigen veiligheid (die heeft leiderschap over zichzelf en het gezin bijvoorbeeld). Bovendien speelt er bij veranderen snel het gevoel op: ‘Kan ik dat wel?’, wat zich vertaalt naar: ‘Wil ik dat wel?’. Dit uit zich in ‘ja maar… ‘, ageren, oordelen. Kortom een moeilijke boodschap kan een hoop onrust kweken die mensen afleidt van de taken die ze te doen staan.

Als je zelf ook nog stiekem bezig bent met ‘Doe ik het wel goed genoeg?’ (je voelt bijvoorbeeld de druk van jouw directie/aandeelhouders/wetgeving), dan kun je per definitie niet goed omgaan met de spanning van een ander. Dan is de kans groot dat je op inhoud of op positie gaat overtuigen. Pas als je jouw vertrouwen in het handelen in deze situatie herwonnen hebt, heb je de innerlijke ruimte om om te gaan met diezelfde spanning van de mensen om je heen.

Toen onze kinderen klein waren, keken we de animatiefilm ‘Inside out’, waarin op een prachtige manier vertolkt is hoe verschillende gevoelens in ons strijden om aandacht. Mijn dochter, inmiddels 16, geeft de stemmetjes nog steeds om beurten het woord om helderheid te verschaffen voor zichzelf.

Lichtpuntje:

Je hebt jezelf en je intuïtie altijd bij je. Je kunt dus op elk moment jouw eigen innerlijke strijd oplossen, zodat je er (weer) helemaal kunt zijn om die van je medewerkers op te vangen.

Kernzakelijke oefening:

Pak het eens heel anders aan en ga ‘inside out’, en creëer een gezonde afstand tussen jezelf en je emoties.

  1. Onderzoek wat jou zelf nog dwars zit door je eigen gevoelens letterlijk een stem te geven.
  2. Zet in gedachten al je emoties om je heen aan tafel, ieder op een eigen stoel: boos, blij, bedroefd, bang en beschaamd.
  3. Vervolgens laat je ze allemaal los van elkaar aan het woord. Je vraagt advies: ‘Wat zeg jij van deze situatie Boos?’ Meestal is er één die de boventoon wil voeren, maar iedere emotie krijgt één keer het woord.
  4. Je ontdekt nu waar de meeste ‘druk’ vandaan komt. Vaak komt die juist niet van de emotie die de boventoon voert.
  5. Nu je weet waar die weerstand in jou vandaan komt, kun je deze emotie met een innerlijke glimlach aanschouwen. Daardoor zal de emotie al voor een groot deel neutraliseren. Nu de sluier van deze emotie is opgelicht, krijg je makkelijker toegang tot je eigen bron van wijsheid.

Resultaat: nu ben je innerlijk rustig en kun je sterk staan in je boodschap die je te geven hebt. Je hebt nu de ruimte om emoties van anderen beter te begrijpen en begeleiden. 

Vaker een lichtpuntje in je mailbox?

Meld je aan en ontvang één keer per 14 dagen een kort inspirerend bericht om je leiderschap te versterken.

Ook deelnemen aan online lichtpuntjes in woelige tijden?

Door te verstillen, keer jij steeds terug naar jouw kern, waardoor je ook een bedding kunt bieden voor anderen. Onze wekelijkse korte online sessie helpt je daarbij. We zijn er ook voor jou als verantwoordelijke leider. Dus doe gerust mee.

Attribution header image from the movie Inside Out.
Copyright owner: https://www.flickr.com/photos/bagogames/19995797742.
Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0).
No changes were made.

Debbie van Cleef