Een moeilijke boodschap brengen

Een boodschap uitdragen waar je zelf niet achter staat, hoe doe je dat?

Deze tijd vraagt snelle besluiten, en soms lastige boodschappen brengen. Extra lastig als je er zelf niet of maar gedeeltelijk achter staat.

Toen Barack Obama een boodschap moest brengen waar hij niet geheel achter stond, maar wel met vuur moest verkondigen, deed hij iets wat ook interessant kan zijn voor jou in een moeilijke situatie. Want hoe breng jij een boodschap waar je (deels) niet achterstaat, zoals een nieuwe koers, een reorganisatie?

Als jij denkt: ‘Het moet nou eenmaal’, en je ventileert je ongenoegen of je houdt juist een mooi verhaal, zul je in beide gevallen je mensen niet gemakkelijk met je meekrijgen. En dat is nu juist jouw opdracht. Zowel congruentie als perspectief bieden zijn voorwaarden voor verbindend leiderschap.

Lichtpuntje:

Er is altijd wel een stukje van de boodschap waar je achter kunt staan. Dit geeft je de mogelijkheid om mensen op dit vlak met je mee te nemen. Dat geeft ruimte en tijd om (intern) aan de rest van de boodschap te werken (wellicht te kunnen wijzigen).

Kernzakelijke oefening:

  1. Vind in de opdracht die je gekregen hebt, het aspect waar jij wel achter staat.
  2. Check of er nog eigen bezwaren en onbewuste angsten zijn om (dit deel van) de boodschap vol overgave te brengen. Zorg dat je dit eerst aanpakt voor jezelf en zelf ‘schoon’ bent, zodat je boodschap congruent is (in dit lichtpuntje ga ik in op hoe je dat doet).
  3. Verbind je met het grotere waarom van de boodschap, het belang voor het grotere geheel.
  4. Stel je hart vervolgens open voor de individuele pijn. Want dan kun je mensen zowel meenemen in het grote plaatje, waar ze zelf onderdeel van uitmaken, als begrip tonen voor de onzekerheden en pijn die de boodschap oproept.
  5. Omarm je toehoorders met jouw energie en creëer een setting om met elkaar in de rust te kunnen laten ontstaan wat op dat moment nodig is.

Resultaat: je kunt je opdracht volbrengen zonder jezelf te verloochenen. In jouw situatie geeft deze manier van leidinggeven ruimte om nieuwe mogelijkheden te laten ontstaan.

Heb jij behoefte aan een lichtpuntje in deze woelige tijden?

Kernzaken biedt je wekelijks support om op te laden en in wijsheid te blijven kijken en handelen.

Door te verstillen, keer jij steeds terug naar jouw kern, waardoor je ook een bedding kunt bieden voor anderen. Onze korte online sessie helpt je daarbij. We zijn er ook voor jou als verantwoordelijke leider. Dus doe gerust mee. Dit kosteloze aanbod loopt tot eind juni.

Debbie van Cleef