Intuïtief leiderschap gevraagd!

Intuïtief leiderschap gevraagd!

Het integreren van je intuïtie in je leiderschap: dat leert Kernzaken leiders van nu in de leergang ‘Intuïtief leiderschap’. Neem beslissingen die goed zijn voor jezelf, de ander én voor het grotere geheel. Creëer veel meer impact dan je ooit had durven dromen.

Het is de fundamentele taak van een leider om bij de mensen die zij leiden een goed gevoel te doen ontstaan. Zo’n gevoel ontstaat als een leider resonantie creëert: een vat vol positiviteit dat het beste in mensen naar boven haalt. Dit schreef de Amerikaanse psycholoog Daniel Goleman (bedenker van de term ‘emotionele intelligentie’) in 2002 in zijn boek Het nieuwe leiderschap. ‘Maar ik zie in onze samenleving nog geen goede voorbeelden van nieuw leiderschap,’ zei millennial-expert Thalita Muuse in 2019 in het tv-programma Buitenhof. ‘Het gaat om een houding van kwetsbaar en verbindend zijn, jezelf echt kennen en weten wat je eigen beperkingen zijn. Maar we staren ons nog te veel blind op individuen aan de top.’ Muuse gelooft dat we veel meer naar een gedeeld leiderschap gaan, waarin verschillende mensen de genoemde rollen vervullen.

Sluit aan bij maatschappelijke vragen

Zelf zie ik een toekomst die voorbij gaat aan individuele macht, een toekomst waarin individuele waarden en talenten expliciet bijdragen aan het grotere geheel, met een vanzelfsprekend oog voor de planeet. Dat sluit aan bij de stelling van Paul Polman (voormalig CEO van Unilever) dat ondernemingen hun bestaansrecht moeten ontlenen aan echte maatschappelijke vragen, dienend aan de samenleving. Ik onderschrijf de visie van Thalita Muuse dat in de huidige aandeelhoudersstructuren kapitaal leidend is. Maar dat we er naar toe willen dat burgers en stakeholders daarin meer invloed krijgen. Dat vraagt om een stakeholdermodel dat de samenleving betrekt. Bij Kernzaken zien we al langere tijd dat bedrijven niet langer waarde toevoegen door goederen en diensten te leveren, maar dat contact de onderscheidende factor is.

Het is tijd voor intuïtie

Nu de kenniseconomie heeft plaatsgemaakt voor een betekeniseconomie, hebben we ook de piek bereikt van onze analytische kracht. Dus ontstaat meer dan ooit ruimte voor iets wat wij allemaal hebben, maar wat niet getraind wordt op school en in MBA’s: intuïtie. Intuïtie helpt je aanvoelen wat er speelt in jezelf en om je heen. Als je je eigen willen daar even buiten laat (vaak ingegeven door de behoefte aan erkenning en de angst grip te verliezen), liggen de antwoorden voor het oprapen. Intuïtie helpt je aan te voelen in welke richting zaken zich bewegen, zodat je steeds vanuit innerlijke wijsheid stappen kunt bepalen en ervoor durft te stáán. Intuïtief leiderschap helpt je je eigen kompas scherp te stellen, je organisatievisie aan te scherpen én anderen te inspireren. Verbinding maken met kennis en wijsheid, stilstaan bij de vraag of een beslissing past bij jou en het grotere geheel.

Intuïtie vraagt om even vertragen

Paul Polman liep bij Unilever te ver voor de troepen uit en vervreemdde zich van zijn omgeving vanuit zijn passie en het eigen gelijk. Hij werd in feite weer een autoritaire leider. Het is die onderliggende dynamiek waar de emoties regeren (in jezelf en anderen) die een gedragen verandering stagneren, uit angst voor falen en het ongewisse.

In een tijd die alsmaar sneller lijkt te gaan en ons opjaagt, vraagt intuïtie juist om even vertragen en de aandacht van buiten naar binnen te richten. Paradoxaal genoeg met als doel om enorm te versnellen, omdat je massa’s energie die verloren ging in allerlei ‘gedachtenloops’ steeds verder achter je kunt laten.

Wat kun je doen als individu? Hoe ga je om met je eigen onzekerheid, hoe maak je passende keuzes? Het vraagt verstilling en oefening om te kunnen onderscheiden welke acties ego-gedreven zijn en voortkomen uit (on)macht en welke acties dienend zijn aan een groter geheel inclusief jijzelf. Bovenal vraagt het moed om daarin je kop boven het maaiveld uit te steken. Deze emoties met open vizier aangaan, vraagt intuïtie en lef. Een intuïtieve leider neemt verantwoordelijkheid voor de toekomst.

Leergang ‘Intuïtief leiderschap’

Het integreren van je intuïtie in je leiderschap is wat Kernzaken leiders van nu leert in de leergang ‘Intuïtief leiderschap’. Het is een programma van negen tot twaalf maanden waarin je leert je kwetsbaarheid krachtig in te zetten, te verbinden en om uit te stijgen boven jezelf. Intuïtief leiderschap is betekenisvol leiderschap. Het betekent beslissingen nemen die goed zijn voor het grotere geheel. Zo creëer je veel meer impact dan je ooit had durven dromen.

‘Intuïtief leiderschap’ gaat niet over leiderschaps-, business- of managementmodellen. Deze leergang leert je juist die modellen te overstijgen en op zoek te gaan naar wat verstopt zit in jezelf, op zoek te gaan naar je eigen wijsheid. Want dat is wat de huidige samenleving nodig heeft. Die wijsheid krijg je niet met een model, theorie of vaardigheid. De leergang ‘Intuïtief Leiderschap’ begint waar de meeste leiderschapsprogramma’s stoppen. Wij gaan in op hoe intuïtie werkt: Wanneer ga je inderdaad af op je intuïtie en wanneer ben je vooral bezig met je eigen aannames, veronderstellingen en de vraag of je het wel goed doet? Want als je met dat laatste bezig bent, dan ben je niet meer bezig met wat het beste is voor het grote geheel.

Laat los wat aan je kleeft

Dat wil niet zeggen dat je jezelf helemaal moet wegcijferen, maar het is wel zaak om alles wat aan je ‘kleeft’ los te laten. Want alleen dan kun je echt dienstbaar en betekenisvol zijn. Dan kun je mensen gidsen in deze nieuwe tijd. Niet vanuit autoriteit of regels of toekomstplannen die overmorgen alweer gedateerd zijn. Maar door situaties te onderkennen en aan te voelen wat elke situatie op dat moment van mensen vraagt. Dat is de kunst. Het is niet makkelijk. Het is wat ‘Intuïtief leiderschap’ je leert: meer ontspannen en met vertrouwen dicht bij jezelf durven blijven. Want als je zover bent, dan gaat leiderschap bijna als vanzelf.

Talent bind je met echtheid

Om toekomstbestendig te zijn, moet een organisatie wendbaar zijn. En om wendbaar te zijn, moet je talent aan je binden. (Jong) talent bindt zich aan organisaties waarin het zichzelf herkent qua visie en cultuur. Want werk dat we uit overtuiging doen, voelt betekenisvoller. Willen we dus talenten aan onze organisaties binden, dan is echtheid nodig. We benutten onze talenten pas optimaal als we dingen ook durven niet te weten – en dat als kracht ervaren. Dan wordt het vanzelfsprekend om input te vragen van stakeholders en klanten, input die verder gaat dan de geijkte reviews. Waardegedreven handelen, openheid van zaken, mislukkingen toegeven – ook aan stakeholders – en opnieuw proberen: het zijn voorwaarden om talenten te bundelen en maximaal te benutten. Brené Brown – auteur van De kracht van kwetsbaarheid – moedigt ons aan om thuis en op het werk vooral niet perfect te zijn. Dit past precies in onze tijdgeest van (nieuw) talent.

Vanuit authentieke kwetsbaarheid sturing geven en de kracht van samen optimaal benutten: dat is spannend! Zeker als je in een omgeving werkt waar je wordt afgerekend op individuele prestaties en steeds hogere kortetermijntargets. Dan is een nieuwe cultuur nodig, waarin groepsresultaten boven die van het individu staan. Waar samenwerking en het besef van wederzijdse afhankelijkheid van andere medewerkers bijdragen aan persoonlijke ontwikkelingsdoelen.

 

Dit is Kernzaken

Kernzaken helpt leiders om vanuit een scherpe intuïtie de juiste beslissingen te nemen voor morgen. Ik ben Jolien Slavenburg, coach, trainer, spreker en directeur van Kernzaken. Daarnaast ben ik docent en coach bij executive programma’s op Business University Nyenrode. Dit voorjaar startten we met Kernzaken voor de negende keer de leergang ‘Intuïtief leiderschap’. Het programma is door onze deelnemers gemiddeld gewaardeerd met een 9,2. Vraag hier de brochure aan en plan direct een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Jouw impact vergroten begint bij Kernzaken. 

 

 

 

Debbie van Cleef

Leave a reply