Ben je meer intern of extern intuïtief gericht?
Word effectiever door beide kanten te ontwikkelen.

Mensen die succes ervaren in leiderschap, hebben deze twee zaken meestal heel goed ontwikkeld:

  1. Intern: je weet heel goed wat je wil en waarom (de visie die je uitdraagt is zonneklaar) en daarmee geef je richting aan de mensen met wie je samenwerkt. 
  2. Extern: je staat open voor je omgeving zodat je steeds adequaat in kan spelen op wat de ander of de situatie nodig heeft om samen doelen te bereiken.

In de praktijk staat een van de twee vaak meer “aan” dan de ander. Hoe beter je weet waar jouw aandachtsgebied ligt, hoe gerichter je hiermee aan de slag kunt gaan. Zo kun je deze intuïtieve leiderschapskwaliteiten steeds beter met elkaar in balans brengen.

In welk voorbeeld herken jij jezelf?


Intern, j
e bent een daadkrachtige doorzetter

Je weet heel goed wat je wil en hoe je het wil. Je vaart op een sterk innerlijk kompas. Je kunt anderen prima uitleggen wat je van ze verwacht. Mensen ervaren je als duidelijk. Eigenlijk heb jij je zaken heel goed voor elkaar. Jouw koers is helder, zowel in je persoonlijke ambities als in het vertalen van bijvoorbeeld een visie in strategische stappen. Anderen weten wat ze aan je hebben en worden wakker om ook aan de slag te gaan.

Top! Je hebt een belangrijk deel van je intuïtie goed ontwikkeld, namelijk het durven varen op eigen kompas.

Wat is de schaduwzijde? Anderen zijn zo lastig!

Je werkt hard en hebt vaak het gevoel dat je team te weinig verantwoordelijkheid oppakt, waardoor je nog meer naar te toe trekt. Je bent anderen meestal drie stappen vooruit. Voor jou is hulp lastig te herkennen en nog moeilijker te aanvaarden, omdat anderen het niet zo doen als jij voor ogen hebt. In je gedrevenheid kun je je storen aan die kleine zaken die mensen met je willen bespreken, waardoor anderen de verbinding met je verliezen en achterover gaan leunen.

Ik zie dit bij Lizette, deelnemer van de leergang intuïtief leiderschap. Ze ontdekt dat haar mensen snel het gevoel hebben dat het vooral op haar manier moet. Ze moeten wel met erg goede argumenten komen om haar tempo bij te wonen en het anders te mogen doen. Haar team voelt zich onvoldoende gezien en gewaardeerd en wordt daardoor passief. Oeps!

Extern, je bent sterk in het oppikken van omgevingssignalen

Je begrijpt als geen ander waarom je medewerker iets anders wil of waarom die klant of stakeholder juist nu afhaakt. Je voelt aan wanneer er ruis op de lijn ontstaat in een directie- of teamoverleg en kan dit ook nog adequaat benoemen.

Als jij je hierin herkent, word je waarschijnlijk hoog gewaardeerd, zowel door medewerkers, bestuur of raad, als bij klanten. Je staat te boek als goed benaderbaar, sensitief en als ruimte gevend voor eigen verantwoordelijkheid en andere zienswijzen. Die sensitiviteit zorgt ervoor dat je adequaat in kan spelen op veranderingen, snel kan bijsturen en daardoor het beste brengt voor je omgeving.

Top! Je hebt een belangrijk deel van je intuïtie goed ontwikkeld en durft te varen op je omgevings-sensitiviteit. 

Wat is de schaduwzijde? Eerst de ander dan jij!

In contact met anderen stap je snel in de schoenen van de ander. Daardoor kun je vergeten om op tijd “terug te stappen” naar je eigen idee en belang. ‘Wat vind ik zelf belangrijk in dit verhaal?’, is een vraag die je door je focus op de ander uit het oog kunt verliezen. Je besteedt onvoldoende aandacht aan je eigen koers of merkt dat je de neiging hebt je eigen richting op te geven als de omgeving iets anders van je vraagt. Wat jij wil en waar je op af koerst wordt onvoldoende zichtbaar voor je omgeving.

Wellicht ben je opgegroeid in een omgeving waarin je erg op je qui-vive moest zijn, binnen of buiten te deur, waardoor je dit vermogen sterk ontwikkeld hebt.

Teveel afstemming op anderen leidt tot focusverlies en creëert onduidelijkheid bij anderen.

Ik zie het bij Jeroen in dezelfde leergang. Hij is recent gepasseerd voor een directiefunctie in zijn organisatie, terwijl zijn directe omgeving hem hiervoor de gedroomde kandidaat vond. Nu blijkt dat hij onvoldoende zichtbaar is in de organisatie. Zijn successen worden vaak aan anderen worden geadresseerd. Nou hoeft hij niet zo nodig op de voorgrond te staan, maar het gevolg is nu dat hij onvoldoende groeiruimte krijgt. De organisatie kan hierdoor onvoldoende gebruik maken van zijn visie en grote sensitieve kracht. Zonde toch?

Hoe verder?

Als jij je in voorbeeld 1 of 2 herkent is er werk aan de winkel. Gaan zoals die gaat leidt tot het steeds weer herhalen van automatismen, een ingesleten route.

Uitdaging voor een week!

Het goede nieuws is dat je intuïtie op één terrein al prima werkt. Extern voel je prima aan wat de situatie nodig heeft of je kunt je intern heel goed verbinden met je eigen kompas. Voor beide is afstemming nodig.

  • Wat is het geheim van jouw manier van afstemmen op jezelf en je omgeving?
  • Hoe richt je je aandacht? Waar let je op? Welke signalen herken je?
  • Kortom: hoe krijg je voor elkaar waar je zo goed in bent?
  • En ga vervolgens, als experiment, deze afstemming precies omgekeerd richten. Oefen hier een week mee en evalueer je bevindingen.

Dus als voorbeeld:

Je bent sterk op de omgeving gericht, je pikt alle signalen op en handelt daar ook naar. Jouw zintuigen naar buiten staan wijd open. Je noteert hoe je dat nou eigenlijk voor elkaar krijgt. Maak vervolgens geregeld de wisseling door je zintuigen bewust naar binnen te richten: “Hoe gaat het me mij? Wat voel ik? Wat is voor mij belangrijk?”

En als juist je zintuigen juist naar binnen heel goed werken, omdat je goed bent afgestemd op je eigen behoefte, schakel dan steeds even over op je zintuigen naar buiten, zodat je de signalen van je omgeving veel gerichter mee kunt nemen. 

Laat je weten wat je gaat doen? Leuk als jij je uitdaging en de effecten met me wil delen. 


Jolien Slavenburg helpt leiders vanuit een scherpe intuïtie de juiste beslissingen te nemen voor morgen. Zij is een ervaren coach, trainer en spreker en directeur van Kernzaken. Daarnaast is zij docent en executive coach op Business University Nyenrode.

 

Jolien